Koleje v Lomu

Ahoj, pomalu jsem se dopracoval k dokončení pokládky koleji ve stanici Lom. Z pokládky bych Vám chtěl ukázat pár fotek. Techniku pokládání kolejí bych chtěl ukázat v jiném článku ZDE a ZDE.

Pokládku jsem začal z jednoduší strany. Bohužel díky tomu že v Lomu budou výhybky na druhém zhlaví na dvou modulech tak není možno pokračovat z jedné strany na druhou neboť výhybky na rozhraní modulů se musí přesně vyměřit.

Položeny výhybky dopravních kolejí.

Zhlaví připravené k zakapání sekundovým lepidlem. Nahoře výhybka předávacího kolejiště lomu na kámen a kolej ke šturcu který bude vlevo. 

Koleje v místě spojení modulů. Pražcové pole jsou dány tak abych mohl mezi nimi koleje říznout a neřezal do pražců.

Kompletní levé zhlaví.

Začínáme z druhé strany pokládkou na krátkém přechodovém modulu který jsem musel dodělat neboť před tím stanice končila hranou skály.

Vyměřování pravého zhlaví tak, aby mě výhybky vyšli na moduly a ne do spoje kde bych je nemohl říznout. Netroufal jsem si to dělat postupně komplet z leva, tak jsem zvolil pro mě jednoduší variantu pokládky ze dvou stran.

Kompletní pravé zhlaví položeno. Vlevo na kusé koleji by měla být remíza a vpravo skladiště.

Tady už komplet položené koleje v celé stanici. Abych mohl moduly nafotit složené, tak jsem je musel donést na chodbu kde se vlezou neboť dílna je malá. Chybí jen přechodový modulek.

Bližší pohled na pravé zhlaví.

Tady levé zhlaví.

Tak vypadá kolejiště Lomu po rekonstrukci.

Teoretický pohled strojvedoucího který vjíždí do Lomu zleva.

Pokládka kolejí je u konce, ještě musím postupně podolepovat pražce v místě kde jsou kolejové spojky a přívody elektřiny. Další prací by pak měla byt elektroinstalace ze spodní strany.

Cipísek.