Stavba depa 6 rok 2020

Rekonstrukce zhlaví 

Dokumentace průběhu výměny obou vexlí ve zhlaví depa - a to z důvodů zvětšení poloměrů odbočovacích oblouků pro průjezd všech parních lokomotiv včetně loko s okolky RP25. U trojcestné výhybky je nyní odbočovací poloměr 900mm a u angličana 1050mm. Vše pak elektricky zapojeno, odzkoušeny všechny serva ( přemístěno 5 serv a kabeláž ) přestavující jazyky a přepínání polarity napětí na srdcovkách. Následně pak kompletně zaštěrkováno, doflokováno, instalace seřaďovacího návěstidla a dalších detailů. Průjezdnost rekonstruovanou tratí potom otestována s loko 555.1 a 375.021- vše OK.

Původní stav zhlaví

průběh rekonstrukce

 

 

 

MM2