Klubové setkání Stodola 2017-1

 

O víkendu 12. a 13. 8. 2017 se uskutečnila první komorní klubové setkání ve Stodole. Programem setkání bylo seznámení se s ježděním dle pravidel FREMO s vozovými kartami a nákladovými listy.

Tématem kolejiště byla hlavní jednokolejná trať Jih (skryté) -  Řáholec – Sever (skryté). Z ní odbočovaly dvě vedlejší trati. Jedna přímo ze stanice Řáholec, druhá pak odbočkou z hlavní trati. Prostor pro vytvoření layoutu byl dán rozměry místnosti cca 5,4 x 7,4 m. Na tuto plochu se podařilo vměstnat celkem 4 nádraží a jednu zastávku: Vizovice město, Řáholec, Rokytno, skryté nádraží a zastávku Lesov. Hlavní trať byla uzavřena do okruhu a jedno skryté nádraží tak zastupovalo dvě skrytá nádraží – Jih a Sever. Důvodem byla možnost zařadit do grafikonu i dlouhé nákladní Pn vlaky a vlaky kategorie Ex. Jelikož uzavření nebylo možno provést pouze stávajícími moduly, byl přímo na místě Cipískem a Rumcajsem vyroben provizorní modul na míru. Provoz na hlavní trati a na odbočné trati do Vizovic byl řízen dle předpisu D2, odbočná trať do Rokytna byla řízena dle předpisu D3. Na této trati se nacházela zastávka Lesov.

Grafikon byl navržen v rozmezí 6:00 – 18:00. Navrženo bylo celkem 5 turnusů (jeden bylo možno v případě malého počtu přítomných vynechat). Obsluhy byly plánovány ve stanicích Řáholec, Vizovice město a skryťáku (Jih+Sever). Do provozu bylo zapojeno celkem 8 hnacích vozidel: Brejlovec, berta, čmelák (později nahrazen sergejem), hektor, dvě kači a MUV.

Grafikon hlavní trati Jih - Řáholec - Sever

 

Osobní doprava na hlavní trati byla zajišťována rychlíkem s vozy řady A, AB, B a dále MOs. V grafikonu byl také navržen jeden pár expresního vlaku. Na vedlejších tratích zajišťovala osobní dopravu jedna M152. Do Vizovic města zajížděl i jeden pár rychlíku.

 

Nákladní dálková doprava byla zastoupena na hlavní trati celkem čtyřmi Pn vlaky, jedním vyrovnávkovým a jedním lokomotivním vlakem. Ve směru Jih – Sever se dopravovalo dvěma Pn vlaky s ucelenými soupravami uhlí, na cestu zpět byla z obou souprav utvořena jedna. Dále pak jeden pár Pn vlaků s vozy z volného oběhu.

 Mn vlak mezi Severem a Řáholcem

Rozvoz nákladů do viditelných stanic byl zajištěn Mn vlakem ze stanice Jih, který nejdříve obsloužil stanici Řáholec a následně Vizovice město. Po návratu do Řáholce ještě obsloužil dopravnu Rokytno a opět přes Řáholec se vrátil zpět do stanice Jih.

Dorozumívání probíhalo telefonicky.

Řízení lokomotiv bylo plánováno v síti s využitím FREDů. Tento způsob řízení měl sloužit k otestování centrály. Bohužel se během provozu vyskytovaly neočekávané závady a tak byl ještě v průběhu prvního grafikonu změněn způsob řízení a k ovládání byly využity Multimouse od ROCO.

Hlavně kvůli sobotním technickým problémům s centrálou se za víkend podařilo odjezdit pouze dva celé grafikony, ale díky za ně.

V sobotu byl na oběd zajištěn výborný guláš z kuchyně paní Luňákové. Na večer byl naplánován táborák a opékání špekáčků. U táboráku se nakonec sešly tři kytary, tak byla zajištěna i kulturní vložka celé akce.

Na realizaci akce Stodola 2017/1 se podílelo celkem 8 členů klubu, 4 manželky členů klubu a 9 potomků členů klubu.

 Tímto všem děkuji.

 

 

Čmelák u Vizovic

 

Celkový pohled na layout: zleva Řáholec, Vizovice město, Rokytno a sloučený skryťák Jih + Sever

Pohled do Rokytna (vlevo) a Vizovic města

Řáholec

Sloučené skryté nádraží Jih a Sever