Výstava ve Zlíně

Ve dnech 4.-5.4.2015 jsme v prostorách zlínské Alternativy uskutečnili ve spolupráci s železničními modeláři při DDM Astra Zlín výstavu našich jednokolejných modulů. Jednokolejnou trať jsme zvolili z důvodu velikosti sálu. Zlínští modeláři vystavovali dvě své klubové kolejiště, jedno v měřítku H0 a druhé v TT. Své kolejiště umístnili do středu sálu,my jsme vytvořili z naší trati U kolem tří stěn, použili jsme klasickou sestavu z nádraží Vizovice město - Úzké hrdlo - Řáholec, na obou koncích vratné smyčky. V provozu byly osobní i nákladní vlaky vedené nezávislou a parní trakcí.

stanice Úzké hrdlo

vjezd do stanice Řáholec

šírá trať mezi Úzkým hrdlem a Řáholcem

Úzké hrdlo

Vizovice město

kolejiště zlínských modelářů

pěkně ztvárněné

řídící pult

s provozem a ovládáním stanic nám pomáhal i dorost zlínských modelářů

Cipísek pokračuje na staniční budově, už chybí zastřešit předzahrádka

druhé zlínské kolejiště v měřítku TT

v prodeji byla i literatura