Číslo vozu:
580089 [P]
ČSD
 
 
 
Označení vozu:
III Ra
  Ra
  Zacs
UIC-typ:
Z
Popis: 4n kotlový vůz
Specializovaný podnikový vůz
 Brzda:
 Ložná délka: m
 DpN: 12,8 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: 2 m
 Ložný objem: 34 m3
 Vmax: 100 km/h
 Ložná váha: 22,5 t
Druh nákladu:
Kysličník uhličitý
 Podvalníkovatelnost: NE
 
         
Popis modelu:
ČSD 580089 [P] Ra
vůz
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
Divous
Majitel:
Pavel Diviš
 Výrobce modelu: Bramos
 Spřáhlo: ROCO
 Dvojkolí: NEM 311
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku: 1 mm
 DpN modelu: 145 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 60 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr: 0 mm
 Model. období: 1966-1979
       
| karta - líc | karta - rub |