Číslo vozu:
31 54 668 1 824-4
ČSD
 
RIV MC
 
Označení vozu:
IV Falls/Wap
  Wap
  Falls
UIC-typ:
F
Popis: 4n otevřený vůz zvláštní stavby
výsypný
 Brzda: Dako GP
 Ložná délka: m
 DpN: 13,50 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: m
 Ložný objem: 75,0 m3
 Vmax: 100/120 km/h
 Ložná váha: 52,0 t
Druh nákladu:
Sypké materiály
 Podvalníkovatelnost: ANO
 
         
Popis modelu:
ČSD 31 54 668 1 824-4 Falls/Wap
 
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
Libor
Majitel:
Libor Mecner
 Výrobce modelu: Bramos
 Spřáhlo: Fleischmann
 Dvojkolí: RP25
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku: 0,6 mm
 DpN modelu: 158 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 57 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr: 0 mm
 Model. období: 1972-1992
       
| karta - líc | karta - rub |