Číslo vozu:
83 54 930 8 722-4 [P]
ČSD
 
 
 
Označení vozu:
IV Uacs
  Raj
  Uacs
UIC-typ:
U
Popis: 4n speciální vůz (nezařaditelný do H,L,S,F,Z)
nádobový, s pneumatickým vyprazdňováním
 Brzda: Dako-GP
 Ložná délka: m
 DpN: 14,45 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: 8,0 m
 Ložný objem: 52,0 m3
 Vmax: 100 km/h
 Ložná váha: 55,0 t
Druh nákladu:
Volně ložený cement, vápenec a další suché práškové i zrnité substráty.
 Podvalníkovatelnost: ANO
 
         
Popis modelu:
ČSD 83 54 930 8 722-4 [P] Uacs
 
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
Libor
Majitel:
Libor Mecner
 Výrobce modelu: Bramos
 Spřáhlo: Fleischmann
 Dvojkolí: RP25
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku: 0,6 mm
 DpN modelu: 166 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 80 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr: 0 mm
 Model. období: 1961-1992
       
| karta - líc | karta - rub |