Číslo vozu:
81 54 699 7 245-0
ČD
 
RIV MC
 
Označení vozu:
V Faccs
  Faccs/Sas
 
UIC-typ:
F
Popis: 4n otevřený vůz zvláštní stavby
 Brzda: Dako GP
 Ložná délka: m
 DpN: 12,74 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: 7,5 m
 Ložný objem: 38,0 m3
 Vmax: 100/120 km/h
 Ložná váha: 57,5 t
Druh nákladu:
sypké substráty
 Podvalníkovatelnost: ANO
 
         
Popis modelu:
ČD 81 54 699 7 245-0 Faccs
 
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
Libor
Majitel:
Libor Mecner
 Výrobce modelu: ČS Train
 Spřáhlo: Fleischmann
 Dvojkolí: RP25
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku: 0,6 mm
 DpN modelu: 147 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 56 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr: 0 mm
 Model. období: od r.1992
       
| karta - líc | karta - rub |