Číslo vozu:
83 54 932 1236-8
ČD
 
 
 
Označení vozu:
V Uacs
 
 
UIC-typ:
U
Popis: 4n speciální vůz (nezařaditelný do H,L,S,F,Z)
 Brzda: DK-GP
 Ložná délka: m
 DpN: 14,45 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: 8,0 m
 Ložný objem: 52,0 m3
 Vmax: 90 km/h
 Ložná váha: 55,5 t
Druh nákladu:
syplé hmoty
 Podvalníkovatelnost: NE
 Nenakládat
         
Popis modelu:
ČD 83 54 932 1236-8 Uacs
vůz
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
bubu
Majitel:
bubu
 Výrobce modelu: Bramos
 Spřáhlo: Roco uni.
 Dvojkolí: NEM 311
 Model. náklad: NE
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku:  
 DpN modelu: 165 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 0 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr: 380 mm
 Model. období: 1993 - 2010
       
| karta - líc | karta - rub |