Číslo vozu:
83 54 930 8712-5 [P]
ČD
 
 
 
Označení vozu:
V Uacs
  Raj
 
UIC-typ:
U
Popis: 4n speciální vůz (nezařaditelný do H,L,S,F,Z)
 Brzda: DAKO DK-GP
 Ložná délka: m
 DpN: 14,540 m
 Ložná plocha: m2
 Vzd.ot.čepů: 8,1 m
 Ložný objem: 52 m3
 Vmax: 90/100 km/h
 Ložná váha: 55 t
Druh nákladu:
cement, vápno
 Podvalníkovatelnost: NE
 
         
Popis modelu:
ČD 83 54 930 8712-5 [P] Uacs
vůz
Významné rysy modelu:
Označení majitele:
tombart
Majitel:
Tomáš Bartoš
 Výrobce modelu: Bramos
 Spřáhlo: Roco uni.
 Dvojkolí: NEM 311
 Model. náklad:
 Zkrácené spřáhlo: NE
 Výška okolku: 1 mm
 DpN modelu: 167 mm
 Kinematika: ANO
 Vodivý lak: NE
 Hmot. modelu: 88 g
 Odpruž. náraz.: NE
 Min. poloměr: 380 mm
 Model. období: 1993-2006
       
| karta - líc | karta - rub |